Wie, wat en hoe Kraamzorg Aanmelden Uit de wijk... Contact Links Andere initiatieven Online dossier
Buurtzorg Kraam

Na de kraamtijd

Na de kraamtijd

Op de laatste dag van de kraamperiode maakt de kraamverzorgende een overdracht voor het consultatiebureau. Als er bijzonderheden zijn kan het consultatiebureau daar vanaf het begin rekening mee houden. Na de kraamtijd kunt u daar terecht met al uw vragen.

Als uw baby ongeveer 5 week oud, is gaat u voor het eerst naar het consultatiebureau. De baby wordt gemeten en gewogen. De ontwikkeling van uw baby wordt gevolgd en eventuele problemen kunnen vroegtijdig worden gesignaleerd. Het consultatiebureau zorgt er ook voor dat uw baby de nodige inentingen ontvangt.

 


Copyright © 2024 Buurtzorg Nederland. Alle rechten voorbehouden.