Wie, wat en hoe Kraamzorg Aanmelden Uit de wijk... Contact Links Andere initiatieven Online dossier
Buurtzorg Kraam

Kraamzorg

Kraamzorg

Kraamzorg is de zorg die de eerste acht tot tien dagen na de bevalling gegeven wordt in de thuissituatie, in een geboortecentrum of in een kraamhotel. Het doel van kraamzorg is om bij te dragen aan een spoedig herstel van de kraamvrouw en een goede start van de pasgeborene. De zorg wordt uitgevoerd door een professioneel opgeleide kraamverzorgende.

De taken van een kraamverzorgende

  • Assistentie tijdens de bevalling
  • Thuisopvang  na de bevalling
  • Verzorging van de kraamvrouw en haar kindje
  • Hulp bij de (borst)voeding
  • Signaleren van gezondheidsrisico’s
  • Zorgen voor goede hygiënische omstandigheden
  • Zorgen voor het huishouden
  • Het waarborgen van rust voor de baby en de ouders
  • Aandacht voor eventuele andere kinderen
  • Rapporteren naar verloskundige en consultatiebureau

Het is afhankelijk van de situatie in het gezin, waar de meeste aandacht naar uit zal gaan. Dat kan per dag verschillen en wordt altijd in overleg afgesproken.

Buurtzorg De taken van een kraamverzorgende

Copyright © 2024 Buurtzorg Nederland. Alle rechten voorbehouden.