Professionele kraamzorg voor moeder en kind

Wat wij doen

Buurtzorg Kraam levert professionele zorg aan moeder en kind. De kraamverzorgenden zijn gediplomeerd en opgenomen in het kwaliteitsregister. Buurtzorg Kraam levert de kraamzorg die passend is bij de situatie van u en uw gezin. Samen met u bepaalt de kraamverzorgende wat er nodig is om de kraamtijd goed te laten verlopen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de verloskundige.